مطالعه و تحلیل

هدف ما از ارائه خدمات مطالعه و تحلیل، پاسخ به نیاز مشتریان به منظور دست یابی به دورنمایی واقعی فضای کسب و کارو داشتن ارزیابی‏های حرفه‏ای و کاربردی در زمینه معامله‏ گری و سرمایه‏ گذاری در شرایط حال و آینده است.ما می گوییم چگونه و کجا حفظ کنید.

مشاوره

مدیریت در عصر حاضر با بایدها و نبایدها و تغییرات بسیار دشوار و پیچیده تری از گذشته همراه است. در حال حاضر یکی از پیچیدگی های عصر امروز برای مدیران، اطلاعات زیاد و انتخاب¬های دشوار است، ما نقشه راه را برای آینده نگری مدیران ترسیم می کنیم .

آموزش

ما با نگاه کارشناسانه به نیاز سیستم های مدیریتی و اقتصادی، در جهت تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ، مباحث ضروری علمی و کاربردی نوینی را تدوین کرده و آموزش می دهیم تا بتوانید درتصمیم گیری و انتخاب روش های بقا در بازار سرمایه و اقتصاد بهترین ها را انتخاب کنید.

هشتمین نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

مراسم رونمایی از محصولات و خدمات جدید موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

همایش بررسی فرصت های سرمایه گذاری در سال ۹۳ با همکاری دنیای اقتصاد

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

همایش بررسی فرصت های سرمایه گذاری در سال ۹۳

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

سومین نمایشگاه تخصصی خدمات بانکداری ،بیمه،بورس و بازار سرمایه اصفهان

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

هشتمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

کارگاه تحلیل ماهیانه شاخص دلار و انس

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

چهارمین همایش استراتژی های سرمایه گزاری در سال۱۳۹۲

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

کارگاه تحلیل ماهیانه شاخص دلا رو انس جهانی در دانشکده مدیریتی

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

همایش تحلیل اقتصاد جهانی در فولاد مبارکه اصفهان

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

همایش استراتژی های سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۲

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

هتمین نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

سمینار آموزشی روش های نوین تحلیل نمودارهای بورس و سهام

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

سومین نشست تحلیلی پرسش و پاسخ شاخص دلار و انس

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

عکس سومین کنفرانس مدیریت اجرایی

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

سمینار بررسی تحولات طلا در سال ۲۰۱۲

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

سمینار بررسی روند اقتصاد جهانی ( نفت و طلا ) در سال ۹۱

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

غرفه iTahlil درششمین نمایشگاه بانک ، بورس و بیمه

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

کارگاه آموزشی تحلیل اقتصاد جهانی (مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران)

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

دومین همایش تخصصی IEMبا عنوان تحلیل ماهیانه شاخص دلار و تاثیر آن بر طلا و نفت

var lightbox_transition = 'elastic'; var lightbox_speed = 800; var lightbox_fadeOut = 300; var lightbox_title = false; var lightbox_scalePhotos = true; var lightbox_scrolling = false; var lightbox_opacity = 0.201; var lightbox_open = false; var lightbox_returnFocus = true; var lightbox_trapFocus = true; var lightbox_fastIframe = true; var lightbox_preloading = true; var lightbox_overlayClose = true; var lightbox_escKey = [...]

موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان

موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان با ایده فراهم آوردن بستری برای تجمیع و توسعه اطلاعات دانش ‏پایه و عمل‏گرا در دو حوزه اقتصاد و مدیریت پایه گذاری شد. آرمان ما در موسسه، ارائه خدماتی با دقت و کیفیت بالا و بر مبنای تجربه و دانش توامان است؛ تا ازین رهگذر بتوانیم خدمات و محصولات را به صورتی کاربردی و حرفه ای به مشتریان و مخاطبین عرضه داریم. شعار تجاری: دیده بان تجارت فردا نام تجاری/اقتصادی : iTahlil ( آی تحلیل پورتال تحلیل اقتصادی موسسه می باشد ) شروع فعالیت آی تحلیل: ۹۰/۸/۲۰

چشم‏ انداز موسسه

موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان، برندی معتبر در زمینه ارائه خدماتِ حرف ه‏ای، پیشرو و برتر به بنگاه‏ها و آحادِ فعال در سطحِ کشور و منطقه می‏ باشد. برآورده ساختنِ نیازهای پژوهشی و اطلاعاتی در حیطه اقتصاد و سرمایه‏ گذاری، مدیریت و مهارت‏ های فردی در بالاترین سطحِ کیفی؛ و ارائه راهکارهای اثربخش و کارا به اقتضای نیازِ بنگاه‏ ها، این موسسه را در ترازِ مرجعی شاخص و فرادست، در فرآیندِ تصمیم‏ گیریِ سازمان‏ ها قرار داده‏است. ما پیشگام در تجمیع و به‏ کارگیریِ روزآمدترین علومِ کاربردی، پیرامون ایجادِ زنجیره ارزشِ اطلاعات و ارائه بهینه آن به افراد و کسب‏ وکارها هستیم.

بیانیه ماموریت موسسه

ما به عنوان موسس ه‏ای باتجربه و سرآمد، خود را متعهد به کیفیت، خدمت‏مداری و بهبودِ مستمر کرده‏ایم. واقع‏ بینی و شفافیت برخاسته از نگاهِ علمی و کارشناسانه، از این موسسه، تکیه‏ گاهی معتمد و مطمئن برای خدمت‏ گیرندگان ساخته است. پی‏ریزی و پایشِ شبکه گسترده خبرگان و بسطِ همکاری‏ ها در ابعاد بین‏ المللی، بر توانِ ما در تحقّق چشم‏ اندازهای موسسه افزوده‏ است. ایجاد و تسرّیِ فضا و فرهنگِ کارِ گروهی و هم ‏افزا به منظورِ شکوفایی فردی و جمعی، ارج نهادن به مولفه‏ های تعالی، و ارائه خدمات با رویکرد توانمندسازیِ افراد و بنگاه‏‎ ها، میثاقِ جمعی ما در این موسسه است.

ارزش‏ های موسسه

صداقت درستی در انجام امور و صحّت در انتقالِ نتایج
تخصص سنجشِ دقیق، دانشِ روزآمد، روشِ کارا، مَنِشِ حرفه‏ای
پیگیری تعالی کوشش مداوم برای فراتر رفتن از انتظارات خدمت‏گیرندگان
پاسخگویی اتخاذ مسئولیت امور فردی و جمعی
همکاری و تشریک مساعی کارِ گروهی به منظور دست‏یابی به اهداف فردی و جمعی
اشتیاق و وفاداری شوق و انرژی تیمی برای فراهم آوردن برترین کیفیتِ کاری و پایبندی به اسلوبِ عملکردِ مجموعه

موضوع فعالیت موسسه

ارائه خدمات پژوهشی و مطالعاتی در زمینه‌های: نوآوری (مدیریت و مطالعات نوآوری، اقتصاد نوآوری، خلاقیت، حل مسأله)، مدیریت (مدیریت پروژه، مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک، تدوین برنامه‌های جامع راهبردی، تدوین شاخص و کمک به هدف‌گذاری، سازمان‌دهی، مطالعات بازاریابی، مطالعات امکان‌سنجی)، سیستم (طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم و نظام‌های اطلاعات مدیریت، تحلیل داده، مدیریت و مهندسی مالی و تجزیه و تحلیل ریسک)، اقتصاد و توسعه (مطالعات مدیریت و اقتصاد رشد و توسعه، اقتصاد توسعه جهانی شدن و اقتصاد سنجی)، سیاست‌گذاری (مطالعات سیاست‌پژوهی، سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و مالکیت فکری) علم و فناوری (آینده‌نگاری، آینده‌پژوهی، اولویت‌گذاری، علم‌سنجی، اقتصاد علم و فناوری، مطالعات تطبیقی، ارتباط صنعت و دانشگاه، مدیریت، انتقال و انتشار تکنولوژی، تجاری‌سازی فناوری)، مدیریت کیفیت (تعالی‌سازمانی، مدیریت سرآمدی، استاندارد‌سازی، تدوین استانداردها، ارزیابی عملکرد، اعتبارسنجی، عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی، مطالعات‌کار و مدیریت ارزش، مدیریت کیفیت، بهره وری و بهبود) ، مدیریت تولید (برنامه‌ریزی تولید، زنجیره تأمین، طراحی‌کارخانه، نگهداری و تعمیرات) ، سرمایه گذاری و بورس ( مدیریت پرتفوی، مدیریت ریسک و پول، منابع درآمدی، فرهنگ سازی سهام داری ) ، آموزش و ترویج ( کارگاه های آموزشی کوتاه مدت ، برگزاری کنفرانس، سمینار، نشست های علمی  ) ، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی.

برخی مراکز و بنگاه های اقتصادی که افتخار همکاری با آنها را داشتیم

CMS IRan
شرکت طراحی کاس
سازمان مدیریت صنعتی
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
بانک ایران زمین
شرکت سرمایه‌گذاری ایران اطلس کیش (هلدینگ ایرانیان اطلس کیش)
شرکت سرمایه گذاری نفت و گازوپتروشیمی تامین(تاپیکو)
شرکت حفاری شمال
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)
شرکت سرمایه گذاری غدیر
کارگزاری بهگزین
سرمایه گذاری کوثر بهمن
فولاد مبارکه اصفهان
پست بانک
کارگزاری فارابی
کارگزاری بانک ملت
کارگزاری بانک شهر
کارگزاری بانک رفاه
کارگزاری مفید
بانک تجارت
ماهنامه بازار سرمایه
کارگزاری بانک صنعت و معدن
بانک صادرات
تامین سرمایه امین
کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران
شرکت نفت سپاهان
مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی
کارگزاری آگاه
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
لیزینگ امید
بانک شهر
بانک گردشگری
ذوب آهن اصفهان
توسعه دریایی تسدید
بانک شهر
مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
بانک کارآفرین
شرکت کارگزاری بانک رفاه
مجتمع فولاد مبارکه
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان