آموزش

Supply and demand chart drawn on a blackboard.

ابزار را به شما می دهیم که
با قدرت انجامش دهید!

ما در موسسه اقتصاد ایرانیان، محتوای آموزشی را در قالب دوره ها و کارگاه های آموزشی در اختیار علاقه مندان قرار می دهیم. رویکرد ما در طراحی دوره های آموزشی، انتقال اطلاعات ارزشمند و کاربردی در زمینه اقتصاد و مدیریت است. مدرسین دوره های آموزشی را از کارشناسان زبده ای برگزیده ایم که علاوه بر دارا بودن دانش روز دارای تجربه های عملیاتی باشند…

محتوای دوره های آموزشی در موسسه ما کاربردی و به روز طراحی میشوند.
با شرکت در کارگاه ها و دوره های موسسه اقتصاد ایرانیان

سود و سرمایه خود را
با قدرت دانش بیمه کنید!

خدمات آموزشی ما حرف های تازه ای برای شما دارند.

1

دوره های دیگری می خواهید؟

ما در دوره ها و کارگاه های متنوع

همه نیاز شما را پوشش داده ایم


در پایان دوره ها و کارگاه های آموزشی، از طرف موسسه به دانش پژوهان گواهینامه حضور در دوره داده می شود.
اگر درباره دوره ها و کارگاه های آموزشی پرسشی دارید با ما تماس بگیرید.