جشنواره نوروزی ۲=۱ آغاز شد

بر اساس آگاهی خود تصمیم گیری نمایید.

موسسه اقتصاد ایرانیان طبق روال هر سال جشنواره ۲=۱ را آغاز نمود. این جشنواره اعتبار ویژه‌ ۵۰ درصدی را برای مشتریانی که اقدام به خرید بسته های آموزشی کنند در نظر گرفته است. این جشنواره که تا ۳۰ اسفند ماه ادامه دارد، یک فرصت استثنایی برای خرید انواع بسته های آموزشی با ۵۰% درصد تخفیف است.

شما می توانید بسته آموزشی مورد نظر خود را اینجا انتخاب نمایید.

جشنواره

۲=۱

۵۰ درصد اعتبار بیشتر

بسته های آموزشی اقتصادی، مدیریتی و بازرگانی