سمینار تحولات بازار پول و سرمایه برگزار شد

دغدغه اصلی سرمایه گذاران در هر نقطه ای از جهان کسب سود معقول و یا حداقل حفظ ارزش پول می باشد؛ این موضوع در هر کشوری با توجه به محیط های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در هر زمان متفاوت است. در ایران، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و موضوع کسب سود و حفظ ارزش سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است. به‌ویژه این موضوع در سال ۱۳۹۵ اهمیت ویژه ای دارد؛ سالی که در آن تغییرات اساسی در پارامترهای اقتصادی کشور قابل پیش‌بینی است. در این سمینار سعی شد با ارائه تصویری از اقتصاد ایران در سال‌ پیش‌رو، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مختلف در حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای، اوراق بهادار (بورس)، بازار خودرو، بیمه، مسکن، طلا، بازار پول و … با یکدیگر مقایسه شود تا شرکت‌کنندگان در سمینار برای تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری خود در ادامه سال ۱۳۹۵، نظر کارشناسان را نیز مدنظر قرار دهند.

امیررضا حسنی، مدیریت موسسه اقتصاد ایرانیان در این سمینار تحولات بازار ایران و جهان را بررسی نمود.

این سمینار در تاریخ بیست و هشتم مردادماه در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

 

IMG_2075