رویدادها


محورها/سرفصل ها

وقایع مهم و نوسان های قیمتی ماه گذشته
تحلیل شاخص دلار و طلا جهانی
تقویم اقتصادی جهان
تحلیل شاخص بورس و سهام
پرسش و پاسخ
برجام و اقدامات تا این لحظه
وضعیت نفت و بودجه
شاخص های اقتصادی ایران

روز
جمعه ۱۴ ام آبان ۱۳۹۵
زمان
9 الی 12
مکان
سالن همایش های کارگزاری بانک ملی ایران

بیشتر بخوانید...

محورها/سرفصل ها

نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران و جهان در شش ماهه اول و دورنمای آن تا پایان سال
سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه
برجام و اثرات آن بر اقتصاد و بازارها در سال 95
بودجه، رشد اقتصادی، تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت نفت
سیاست های پولی و مالی آمریکا، شاخص دلار و قیمت طلا
بازار مسکن و چشم انداز آن تا پایان سال 95
تحلیل محدوده های تقاضا و عرضه شاخص بازار بورس و سهام منتخب

روز
چهارشنبه ۵ ام آبان ۱۳۹۵
زمان
16 الی 19
مکان
سالن همایش های اتاق بازرگانی ایران

بیشتر بخوانید...

محورها/سرفصل ها

طرح سرفصل و سوال از شما، پاسخگویی از استاد
در این کارگاه سرفصل و محور خاصی تعیین نمی گردد و دانش پژوهان سوالات خود را مطرح می نمایند، همچنین در صورت داشتن ابهامات عملی نیز می توانند به صورت کارگاهی تمرین های خود را انجام دهند.

روز
جمعه ۳۰ ام مهر ۱۳۹۵
زمان
9 الی 12
مکان
سالن همایش های موسسه اقتصاد ایرانیان

بیشتر بخوانید...

محورها/سرفصل ها

این هفته کارگاه برگزار نمی گردد

روز
جمعه ۲۳ ام مهر ۱۳۹۵
زمان
این هفته کارگاه برگزار نمی گردد
مکان
این هفته کارگاه برگزار نمی گردد

بیشتر بخوانید...

محورها/سرفصل ها

وقایع مهم و نوسان های قیمتی ماه گذشته
تحلیل شاخص دلار و طلا جهانی
تقویم اقتصادی جهان
تحلیل شاخص بورس و سهام
پرسش و پاسخ
برجام و اقدامات تا این لحظه
وضعیت نفت و بودجه
شاخص های اقتصادی ایران

روز
جمعه ۱۶ ام مهر ۱۳۹۵
زمان
9 الی 12
مکان
سالن همایش های کارگزاری بانک ملی ایران

بیشتر بخوانید...

محورها/سرفصل ها

نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران و جهان در شش ماهه اول و دورنمای آن تا پایان سال
سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه
برجام و اثرات آن بر اقتصاد و بازارها در سال 95
بودجه، رشد اقتصادی، تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت نفت
سیاست های پولی و مالی آمریکا، شاخص دلار و قیمت طلا
بازار مسکن و چشم انداز آن تا پایان سال 95
تحلیل محدوده های تقاضا و عرضه شاخص بازار بورس و سهام منتخب

روز
پنج شنبه ۲۵ ام شهریور ۱۳۹۵
زمان
9 الی 12
مکان
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

بیشتر بخوانید...

محورها/سرفصل ها

طرح سرفصل و سوال از شما، پاسخگویی از استاد
در این کارگاه سرفصل و محور خاصی تعیین نمی گردد و دانش پژوهان سوالات خود را مطرح می نمایند، همچنین در صورت داشتن ابهامات عملی نیز می توانند به صورت کارگاهی تمرین های خود را انجام دهند.

روز
جمعه ۲۶ ام شهریور ۱۳۹۵
زمان
9 الی 12
مکان
سالن همایش های موسسه اقتصاد ایرانیان

بیشتر بخوانید...

محورها/سرفصل ها

سیاست های مالی و پولی
شاخص های اقتصاد کلان
تقویم اقتصادی
اثر گذاری ضریب اطمینان اخبار و رویدادها بر حجم معاملات

روز
جمعه ۱۹ ام شهریور ۱۳۹۵
زمان
9 الی 12
مکان
سالن همایش های موسسه اقتصاد ایرانیان

بیشتر بخوانید...

محورها/سرفصل ها

وقایع مهم و نوسان های قیمتی ماه گذشته
تحلیل شاخص دلار و طلا جهانی
تقویم اقتصادی جهان
تحلیل شاخص بورس و سهام
پرسش و پاسخ
برجام و اقدامات تا این لحظه
وضعیت نفت و بودجه
شاخص های اقتصادی ایران

روز
جمعه ۱۲ ام شهریور ۱۳۹۵
زمان
9 الی 12
مکان
سالن همایش های موسسه اقتصاد ایرانیان

بیشتر بخوانید...

محورها/سرفصل ها

طرح سرفصل و سوال از شما، پاسخگویی از استاد
در این کارگاه سرفصل و محور خاصی تعیین نمی گردد و دانش پژوهان سوالات خود را مطرح می نمایند، همچنین در صورت داشتن ابهامات عملی نیز می توانند به صورت کارگاهی تمرین های خود را انجام دهند.

روز
جمعه ۲۹ ام مرداد ۱۳۹۵
زمان
9 الی 12
مکان
سالن همایش های موسسه اقتصاد ایرانیان

بیشتر بخوانید...